Caterings Flow

Rewolucja w zarządzaniu przepływem pracy na kuchni oraz na pakowni.

Zarządzanie cyklami produkcyjnymi

Wszystko, co najważniejsze w jednym miejscu

Przywitaj rzeczywistość, w której kolejne etapy produkcji mogą następować synchronicznie, a problem znikających kartek zostaje rozwiązany. Przeniesienie zarządzania produkcją w nowy, interaktywny wymiar daje te, jak i wiele innych możliwości.

Generuj raporty dla produkcji sprawniej niż dotychczas

Raporty (checklisty, karty dań, przepisów itp.) od teraz mogą być konfigurowane, po czym generowane jednocześnie. Przekazywanie ich pracownikom działów produkcji następuje automatycznie wewnątrz systemu. Dzięki temu rozwiązaniu usprawniamy obieg informacji w firmie, ale także unikamy niespójności pomiędzy danymi.

Monitoruj cykle produkcyjne

Wystarczy jeden widok w systemie, aby dostarczyć informacji o stanie zaawansowania pracy na poszczególnych etapach produkcji. Aktualizacja statusu prac następuje automatycznie na podstawie danych otrzymywanych z kuchni, pakowni dań, pakowni toreb.

Praca kuchni

Jeszcze bardziej wydajna praca na kuchni

Praca nad przepisem została ukończona? Czas zapakować go do tacek. Oznaczenie “gotowych” przepisów przez kuchnię, daje pakowni tacek sygnał, że można przejąć pałeczkę. Zmiana statusu jest widoczna od razu, dla wszystkich pracowników zaangażowanych w dany proces.

Przydzielaj zadania

Deleguj przygotowanie przepisów poszczególnym pracownikom kuchni. W razie potrzeby wprowadzaj zmiany.

Korzystaj z raportów

Koniec potrzeby drukowania przepisów! Wszystkie potrzebne danego dnia raporty są łatwo dostępne do wglądu w Caterings Flow.

Zaznaczaj gotowe przepisy

Interaktywna checklista oferująca 4 statusy postępu prac nie tylko pomoże zaoszczędzić na wydrukach, ale też usprawni przekazywanie informacji w zespołach.

Daj dietetykowi feedback

Dodaj notatkę lub wprowadź ilość przepisu, jaka została przygotowana. W przypadku rozbieżności na tej podstawie dietetyk wprowadzi korektę przepisu.

Praca pakowni dań

Sprawniejsza komunikacja to efektywniejszy workflow

Pracownicy pakowni wiedzą, co, kiedy i w jaki sposób mają za zadanie zrobić. Błędy w komunikacji zostają ograniczone do minimum. Gotowość poszczególnych przepisów widoczna w systemie w czasie rzeczywistym to szybsze i lepiej skoordynowane delegowanie zadań z kuchni do pakowni.

Sprawdzaj gotowość przepisów

Na podstawie statusów ukończenia pracy nad przepisami system wskaże dania, które już tylko czekają na to, aby je skompletować.

Korzystaj z raportów

Otwieraj instrukcje pakowania dań do pojemników bezpośrednio w systemie Caterings, bez konieczności ich drukowania.

Zaznaczaj spakowane dania

Dzięki zmianom statusów dań, pakownia toreb może na bieżąco zarządzać kolejnością pakowania toreb / diet.

Daj dietetykowi feedback

Gdy przygotowanego przepisu jest mniej niż potrzeba, dodanie notatki i uzupełnienie ilości przygotowanej pozwoli dietetykowi skorygować na przyszłość zawartość potrzebnych składników.

Praca pakowni toreb

Nie zwalniaj tempa tuż przed ostatnią prostą

Oprócz kuchni i pakowni dań scyfryzowaliśmy także pakownię toreb, aby Twoja produkcja nie zwolniła tempa przed wyruszeniem w podróż do klientów. Pracownicy pakowni toreb (tak samo jak pakowni dań) otrzymują informację o możliwości zapakowania poszczególnych dań do toreb i tak samo nie potrzebują do tego drukowanej wersji raportów.

Sprawdzaj gotowość dań

Biorąc pod uwagę gotowość poszczególnych dań pracownicy pakowni wiedzą, które diety/torby można w danym momencie pakować.

Korzystaj z raportów

Sprawdzaj instrukcje pakowania dań do toreb z uwzględnieniem występujących wariantów i kaloryczności.

Zaznaczaj spakowane diety

Miło patrzeć, jak kolejne zadania mamy już za sobą. Jeszcze przyjemniej jest przekazać wykonaną pracę logistykom i zamknąć cykl produkcyjny. Wystarczy ostatnią spakowaną dietę oznaczyć jako “gotowe”.

Daj feedback

Jeśli wystąpi sytuacja, w której zostało przygotowane mniej dań niż powinno, w efekcie czego któraś z toreb będzie niekompletna, lub co gorsze brakująca – uzupełnisz tą informację po skompletowaniu odpowiedniego rodzaju diety.

Pracownicy produkcji

Postaw na większą efektywność indywidualnych pracowników

Sprawna komunikacja i produktywność każdego z jej pracowników są podstawą dobrej kondycji całej firmy. Zaproszenie pracowników do pracy z pomocą Caterings Flow da im większą niezależność, jednocześnie pozwalając lepiej koordynować ich zadania.

Rola pracownika

Utwórz rolę pracownika kuchni, czy pakowni i nadaj uprawnienia adekwatne do potrzeb. Zrezygnuj z drukowania każdego dnia stosów raportów na rzecz tabletów z dostępem do internetu, dzięki którym pracownicy będą mogli zapoznać się ze swoimi zadaniami i na bieżąco raportować postęp prac.

Profil pracownika

Wykorzystaj elementy systemu HR-owego dostępne w systemie Caterings. Przechowuj informacje o danych osobowych i stawce godzinowej. Sprawdzaj historię przygotowanych przepisów (dla pracowników kuchni) i znajduj zadania, w których dany pracownik sprawdza się najlepiej, aby optymalizować przydzielanie pracy w przyszłości.

Raport pracowników

Generuj na dowolne okresy raporty, informujące o przepracowanym przez danego pracownika czasie oraz należnym mu wynagrodzeniu, a także wykonanych przez ten czas zadaniach.